Utbildning

Utbildningar om aluminium – egenskaper och användningsområden

Genom årens lopp har vi  utbildat hundratals personer i aluminiumets alla goda egenskaper. Allt från arkitekter till byggbranschen samt för industrin. Många i Sverige, men även i våra grannland Norge och Finland. För närvarande har vi kurser inbokade i såväl Norge som Finland. Vi kan hålla utbildningen här hos oss i Sverige, men kan även arrangera den på plats, hos kunden.

Kursen går ofta till så att vi har en genomgång om själva materialet; egenskaper och användningsområden. Sedan går vi in mer specifikt på produkten FP 12, hur den kan användas. Vi behöver inte gå in så djupt på lacktypen – Pvdf lack, eftersom man egentligen inte behöver lacka aluminium för att materialet ska skyddas. Lacken kan man ha av estetiska skäl. Vi brukar avsluta kursen med praktiska övningar. Deltagarna får känna på materialet och prova att utföra vissa moment på materialet. Svårighetsgraden på övningarna utgår från deltagarnas förkunskaper.

Är du intresserad av en utbildning i aluminium?
Kontakta oss idag om du vill ha mer information om våra utbildningar!

JAN OLOFSSON
040-672 86 84
janne.olofsson@ibmetall.se