Miljötänk

Vi är anslutna!

Reparegistret AB har hittills varit ett helägt dotter­bolag till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Genom fusionen den 1 april 2013 upphör dotterbolaget och de producentföretag som är anslutna till REPA blir då istället anslutna och kunder till FTI. De är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns.

Ladda ner

Byggvarubedömningen har samlat de största och viktigaste fastighetsägarna att enas kring en standard och ett system. Tillsammans ställer dem krav på och tar ansvar för ett hållbart, miljövänligt byggande här och nu och för framtida generationer.

Ladda ner

FP12 Aluminum får följande bedömning av SundaHus. Produkten rekommenderas. Den innehåller inga hälsa-och/eller miljöfarliga ämnen.

SundaHus Miljödata är ett verktyg för fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval och att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Ladda ner miljödatabladet här.