Nyheter

Nu är vi med i Svensk Byggplåt!

Svensk Byggplåt är en bransch- och marknadsförening som arbetar aktivt för att stärka och lyfta fram plåtens unika och förträffliga fördelar som byggnadsmaterial. De vill göra byggplåten till det självklara valet för alla typer av byggnationer och till en given beståndsdel i det framtida samhällsbyggandet. De arbetar för att fler ska upptäcka byggplåtens möjligheter och fördelar samt att den allmänna synen på byggplåt ska uppdateras.

Byggplåten är hållbar, energismart, innovativ, kostnadseffektiv och gränslös.

Svensk Byggplåt representeras av i stort sett alla Sveriges ledande leverantörer inom byggplåt samt Entreprenörföretagen (EPF), som ägs av Plåtslageriernas riksförbund och har 950 plåtslageriföretag som medlemmar. Däribland oss på IBMetall.