Skötselanvisningar

Det finns vissa saker att tänka på när det gäller skötsel av aluminium. Vi kan ge dig all information du behöver.

Så här ska aluminium skötas

Det är viktigt att tänka på vissa saker redan vid projekteringen. Vi hjälper gärna till och kan till exempel skicka ut en sakkunnig som kan ge råd och information på plats. För löpande underhåll kan man teckna ett serviceavtal via Plåtslageriernas Riksförbund.

• Materialet ska hållas rent. Det är extra viktigt att vattengångar och liknande kollas för att undvika stopp, men även så att föroreningar inte samlas på ytan. Det är särskilt viktigt på områden som inte nås av regn. Rengöringen ska ske på ett professionellt sätt, med neutrala rengöringsmedel.

• Det är särskilt viktigt att kontrollera och rengöra olackerad aluminium, så kallad naturaluminium. Se även till så att inte utfällningar från egna eller andras konstruktioner påverkar materialet negativt.

• Kontrollera så att inte föroreningar från egna eller andras utsläpp skapar korrosion på materialet. Även mekaniska skador måste ses över.