Produktfördelar

Unik kombination av smarta egenskaper

Aluminium är idag – efter järn – den i särklass mest använda metallen.
Det beror på att aluminium har en unik kombination av attraktiva egenskaper.
Låt oss ge några exempel:

Låg densitet: Som konstruktionsmaterial har aluminium många fördelar. Densiteten är 2,7 g/cm3 – ca 1/3 av stålets.

Hög styrka: Aluminiumlegeringar har draghållfastheter mellan 70 och 700 N/mm2. Det finns med andra ord aluminiumlegeringar som är lika starka som konstruktionsstål.

Lätt att forma och bearbeta: Det gäller såväl skärande bearbetning som fräsning, borrning, kapning, stansning och bockning.

Bra ledningsförmåga: Aluminium har mycket god värme- och elledningsförmåga.

En aluminiumledare väger ungefär hälften så mycket som en kopparledare med samma överföringskapacitet.

God reflexionsförmåga: Aluminium har god reflexionsförmåga för såväl synligt ljus som värmestrålning.

Avskärmning mot el- och magnetfält: Aluminium kan innesluta och utestänga elektriska och magnetiska fält.

Bra korrosionshärdighet: Aluminium rostar inte lika lätt som stål och oxiden skyddar mot ytterligare oxid. När aluminium reagerar med luftens syre bildas ett mycket tunt oxidskikt, endast några hundradels µm (1 µm är 1 tusendels millimeter). Skiktet är tätt och ger ett mycket bra korrosionsskydd. Om oxidskiktet skadas återbildas det spontant.

Aluminium har mycket god härdighet i neutrala och måttligt sura miljöer.

Aluminium istället för stål sparar energi

Kombinationen låg densitet och hög hållfasthet gör det möjligt att spara energi. På en järnvägslinje i Japan har man gjort praktiska mätningar av energiförbrukningen där man jämförde tågsätt med stålvagnar respektive vagnar med vagnskorgar av aluminium.

I aluminiumvagnarna byttes 9 450 kg stål ut mot 4 000 kg aluminium.

Aluminiumvagnen gav en energivinst efter mindre än två år. Motsvarande mätningar har bland annat gjorts i Atlanta i USA, och i Tyskland. I Atlanta fann man att tiden för att spara in den extra energiinsatsen var 3 år. I Tyskland blev resultatet 1,6 år.

Använder man dessutom återvunnet aluminium, som vi gör, blir energivinsten ännu större!