Användningsområden

Ett val som håller i längden

Om du väljer byggplåt av aluminium kan du vara säker på att den håller i många år framöver. Aluminium har en unik förmåga att stå emot vårt tuffa klimat och även föroreningar som till exempel surt regn. Aluminium har även mycket god korrosionshärdighet, det vill säga den fräter inte sönder lika lätt. Det beror på att aluminium automatiskt täcks med ett tunt oxidskikt, som förhindrar vidare oxidering.

Om oxidskiktet skadas mekaniskt, så återbildas det omedelbart. Metallen läker alltså eventuella skador själv. Det gör till exempel inget om du spikar och sågar i plåten under byggtiden.

Viktförlust på grund av oxidation

Korrosionsinstitutet har gjort fältförsök med obehandlade metaller i olika typer av utomhusmiljöer. Tabellen nedan visar viktförlust på grund av oxidation hos icke ytbehandlade plåtar efter 8 års provning. Av tabellen framgår att viktförlusten hos aluminium nära havet är:

– ca 1/100-del av den hos kolstål

– ca 1/10-del av den hos förzinkat stål (se zink i tabellen)

Korrosionshastigheten avtar snabbt i takt med avståndet från havet. Redan 1 km från havet beter sig aluminium ungefär på samma sätt som längre in i landet.

HAVSMILJÖ STADSMILJÖ
Aluminium 7 g/m² Aluminium 2 g/m²
Koppar 57 g/m² Koppar 31 g/m²
Zink 133 g/m² Zink 61 g/m²
Kolstål 933 g/m² Kolstål 676 g/m²